Hätäensiapukurssit

hataensiapukoulutusHätäensiapukurssi 4 tuntia

Tavoite:

Kurssin suorittanut osaa aloittaa hätäensiavun antamisen sisällön mukaisissa aiheissa.

Sisältö:

 • Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa
 • Hätäensiavun perusteet
  • Tajuttomalle annettava ensiapu
  • Peruselvytys
  • Vierasesine hengitysteissä
  • Verenkierron häiriötila (sokki)
  • Verenvuodon tyrehdyttäminen
 • Tarvittaessa ryhmäkohtaisia painotuksia
 • Tapaturmien ehkäisy

Lisäksi kursseja 5-8 tunnin mittaisina

4t 5t 6t 7t 8t
Auttamistoiminta onnettomuudessa tai sairauskohtauksessa x x x x x
Hätäensiavun perusteet x x x x x
Haavat x x x x x
Tavallisimmat sairauskohtaukset x x x
Nivelvammat x x x
Palovammat x
Tapaturmien ehkäisy x x x x x
Tarvittaessa ryhmäkohtaisia muita aiheita / painotuksia x x x x x